Kiili Kunstide Kooli ettevalmistusklass töötab Kiili Lasteaia juures 1993. aastast alates. Õpilased võetakse vastu ilma sisseastumiskatseteta, vanema avalduse alusel. Oodatud on 5-7 aastased lapsed. Õpe on tasuline.
Õpe kestab 1-3 õppeaastat. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas rühmatundidena. Tunnid on mängulised ja erineva tempoga, arvestades laste vanust ja võimeid. Õppeprogrammi kuulub laulmine, laulumängud, rütmiharjutused, muusika kuulamine ja noodiõpetuse alged.
Ettevalmistusklassis suunatakse õpilasi mängult õppimisele, selgitatakse välja nende muusikalised eeldused ja suunatakse õige eriala valikule.

Ettevalmistusklassi õpetaja on Triin Jaago.

Vastuvõtt lapsevanema avalduse alusel.

NB! Palume avaldused, õppekorraldust ja vabasid kohtasid puudutavad küsimused saata Kiili Kunstide Kooli õppealajuhatajale: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.