Lauluring on beebidele, väikelastele ja nende vanematele mõeldud klubiline tegevus.

Tunnis tutvutakse pillimängu, laulude ja tantsudega.

Esmastel tulijatel vajalik etteregistreerimine.

Tunnid toimuvad esmaspäeviti Kiili Lasteaia muusikasaalis aadressil Lootuse 4, Kiili.

I grupp alustab kell 10.00 ja II grupp kell 11.15

Rohkem infot www.kiilikunstidekool.ee

NB! Palume avaldused, õppekorraldust ja vabasid kohtasid puudutavad küsimused saata

Kiili Kunstide Kooli õppealajuhatajale: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.