2022/2023 õppeaasta

SIPELGAD, TIRTSUD, SAJAJALGSED, KASTEHEINAD

 

7.00 – 8.30

LASTE VASTUVÕTT JA MÄNG

8.30 – 9.00

HOMMIKUSÖÖK

9.00 – 10.30

HOMMIKURING, ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED, MÄNG

10.30 – 12.30

ÕUESOLEK, LIIKUMISTEGEVUSED

12.30 – 13.00

LÕUNASÖÖK

13.00 – 15.00

PÄEVANE UNI, PUHKEAEG

15.00 – 16.00

INDIVIDUAALNE TÖÖ LAPSEGA, MÄNG

16.00 – 16.30

ÕHTUOODE

16.30 – 19.00

KOJUMINEKUNI MÄNG TOAS JA ÕUES, HUVIRINGIDE TEGEVUSED