Alampalga tõus toob muutuse Kiili Lasteaia vanemate poolt kaetava kohatasu suuruses

 

Kiili Lasteaia kohatasu vanemate poolt kaetav osa on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääraga, moodustades sellest 20% kuus. Teenuste ja toodete hinnad on pidevas tõusus, seega on ootuspärane, et tõuseb ka palga alammäär. Alampalk tõuseb 2023 aastal 654 eurolt 725 euroni.

Kui mõlemad vanemad on Kiili valda sisse kirjutatud 31. detsembri seisuga, on kohatasu 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast; kui ühest perest käib koolieelses lasteasutuses samaaegselt kaks last (sh lastehoius), siis teise lapse eest on vanema osalus 10% alampalgast.   

2022 aastal on ühe lapse tegelik kohatasu maksumus Kiili Lasteaias 425 eur/kuus, eeloleval aastal kulud kasvavad veelgi. Summa sisaldab õpetajate palkasid, hoonete halduskulusid, õppevahendeid, erispetsialistide olemasolu meie enda lasteaias kohapeal, ujumisvõimalust jne. Et väärtustada lasteaia õpetajate südamega tehtavat tööd, tõuseb uuest aastast ka nende töötasu. Hea ja kvaliteetse teenuse tagamiseks on vajalik kõikide osapoolte panus ja koostöö. 

Kohatasu soodustust on võimalik saada vanematel, kelle rahvastikuregistri järgne sissekirjutus on 31. detsembri seisuga Kiili vallas. Vallavalitsus tagab sissekirjutuse kontrolli ja juba jaanuari kuu arved vormistatakse vastavalt muutunud andmetel. Eraldi teavitust ei ole vanematel vaja teha.  

 

Protsent palga alammäärast Vanema osalus 2022 Vanema osalus 2023 Sissekirjutus
 20 %  130,8 eur  145 eur  Laps ja 1 vanem
 15 %  98,1 eur  108, 75 eur  I laps ja 2 vanemat 31. detsembri seisuga
 10 %  65,4 eur  72,5 eur  II laps ja 2 vanemat 31. detsembri seisuga